Şcoala cuprinde următoarele forme de învățământ

1

Învățământ preșcolar cu program normal – 6 grupe

2

Învățământ preșcolar cu program prelungit — 3 grupe

3

Ciclul primar: învățământ tradițional — câte 2 clase pe nivel de studiu

4

Ciclul gimnazial: învățământ tradițional — câte 2 clase pe nivel de studiu

Program de activitate

 • Serviciul pentru învățămantul preșcolar cu program normal se desfășoară între orele 8:00 – 12:00 la GPN Nr. 2, Rm. Sărat situată în Str. Păun Pincio, Nr. 2 cât şi la GPP Nr. 2, situată în Str. Lalelelor, Nr. 1, sediul fostei Școli gimnaziale Nr. 8, Rm. Sărat.
 • Serviciul pentru învățămantul preșcolar cu program prelungit se desfășoară între orele 6:00 – 18:00 la GPP Nr. 2, situată în Str. Lalelelor, Nr. 1, sediul fostei Școli gimnaziale Nr. 8, Rm. Sărat.
 • Ciclul primar își desfășoară activitatea între orele 8:00 – 12:00 în localul situat în Str. Păun Pincio, Nr. 10, iar clasele pregătitoare, în același interval orar, în Str. Lalelelor, Nr. 1, sediul fostei Școli gimnaziale Nr. 8, Rm. Sărat.
 • Ciclul gimnazial își desfășoară activitatea între orele 12:00 – 18:00 în localul situat în Str. Păun Pincio, Nr. 10.
 • Serviciul secretariat îşi desfășoară programul între orele 8:00 — 16:00; programul de lucru cu publicul este între 11:00 – 13:00.
 • Serviciul contabilitate îşi desfășoară programul între orele 8:00 — 16:00;
 • Personalul de îngrijile şi cel de pază îşi desfășoară activitatea conform fişei postului și graficului întocmit de administrator.

Oferta educațională

Planul de școlarizare urmărește menținerea a două clase pe nivel la ciclul primar şi ciclul gimnazial şi câte trei grupe de preșcolari atât pentru GPN Nr. 2 cât şi pentru GPP Nr.2, şi trei grupe de program prelungit. Încadrarea la clase se face respectându-se principiul continuității, conform legislației din vigoare.

Şcoala dispune de materiale curriculare pentru nivelele preșcolar, primar şi gimnazial de învățământ, respectiv planuri de învățământ, programe şcolare, manuale şi auxiliare şcolare, ghiduri inetodice şi alte publicații.

Selectarea manualelor alternative se face pe baza tehnicilor de evaluare şi a criteriilor cunoscute.

Alegerea, proiectarea şi aplicarea CDS răspund nevoilor şi intereselor elevilor şi parinților. Pentru anul scoalar următor oferta CDS cuprinde următoarele discipline opționale:

Pentru învățămantul prescolar

 • „Lumea poveștilor”
 • „Educație pentru sănătate”
 • „Literatura pentru copii”
 • „În lumea basmelor”
 • „Micii matematicieni”
 • „Clubul copiilor”
 • „Cäsuța cu povești”
 • „Educație pentru societate”
 • „Educație rutieră*
 • „Dans popular”

Pentru învățămantul gimnazial

 • „Lectura și abilitațile de viață”
 • „Reading & writing”
 • „Capitalele lumii”
 • „Exploatarea imaginii”
 • „Fiestas en Espana” (Obiceiuri și traditii în Spania)
 • „File de istorie râmniceană”
 • „Istoria recentă a României”
 • „Jocuri sportive – handbal”

Pentru învățămantul primar

 • „În lumea basmelor”
 • „Poveste și culoare”
 • „Traista cu povești”
 • „Sănătatea-bunul cel mai de preț”
 • „Matematica astfel”
 • „Matematica distractivă”
 • „Să scriem corect ortograme”
 • „Caruselul ortogramelor”

Un punct forte al ofertei educaționale îl reprezintă programul activităților educative şcolare și extraşcolare, care încearcă să satisfacă gusturile tuturor elevilor, dar să fie atractive și pentru părinți.

Adevărata împlinire a școlii noastre sunt elevii. An de an, elevii acestei școli se întorc de la concursurile şcolare cu premii în care sunt adunate multe de ore de muncă. Absolvenții școlii se îndreaptă spre liceele din minicipiu, unde ne-au reprezentat întotdeauna cu cinste. Toți elevii au posibilitatea însușirii cunoștințelor de utilizare a TIC și accesării Internetului.